KANCELARIA R+®               Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy

GerdAltmann/pixelio.de
Kancelaria wykonuje obecnie także opinie w postępowaniach przygotowawczych i sądowych - jako opinie biegłego sądowego.

Opinie wykonywane są w dziedzinie własności intelektualnej, w szczególności w zakresie praw własności przemysłowej (utwory prawnoautorskie, wynalazki/patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe) oraz innych dóbr niematerialnych, jak i w zakresie nieuczciwej konkurencji.

Głównymi odbiorcami opinii są organy sądowe, a także prokuratura, policja i administracja skarbowa oraz organy celne.

Opinie biegłego sądowego są przygotowywane na potrzeby postępowań cywilnych i karnych oraz karno-skarbowych.

Przedmiotem opinii biegłego jest z reguły ustalenie naruszenia praw własności intelektualnej, a ponadto wycena wysokości szkody wynikającej z tego naruszenia.

Kancelaria wykonuje także zlecenia weryfikacji sporządzonych już opinii biegłych sądowych - na zlecenie w/w organów (w ramach funkcji biegłego sądowego) albo podmiotów prywatnych (w ramach swojej zwykłej działalności i na potrzeby wyłącznie takich podmiotów).
© Marcin Trzebiatowski