KANCELARIA R+®               Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy

GerdAltmann/pixelio.de
Działalność szkoleniowa kancelarii jest prowadzona w zakresie jej specjalizacji.

Działalność ta koncentruje się na potrzebach szkoleniowych kadry zarządzającej, nadzorczej oraz pracowniczej przedsiębiorców.

Ponadto kancelaria bierze udział w szkoleniach także dla osób prywatnych, finansowanych z funduszy publicznych, w tym funduszy europejskich.

Szkolenia, w których uczestniczy kancelaria, mają na celu zapoznanie Klienta z projektowanymi oraz nowymi regulacjami prawnymi, a także z aktualną praktyką oraz z obowiązującym stanem ustawowym i stanem orzecznictwa.

Ponadto szkolenia mogą również polegać na wyjaśnieniu konkretnych problemów prawnych dotyczących bieżących spraw, transakcji oraz sporów sądowych lub urzędowych (na zasadzie case-study czy table topics).
© Marcin Trzebiatowski