KANCELARIA R+®               Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy

GerdAltmann/pixelio.de
Podstawą obsługi przez kancelarię jest zlecenie od Klienta i podpisanie stosownej umowy, wprost wskazującej pełną kwotę wynagrodzenia (względem danego zlecenia).

Zaliczka na uzgodnione wynagrodzenie nie jest pobierana (poza wyjątkami uzasadnionymi charakterem sprawy).

Wynagrodzenie jest każdorazowo dostosowane do Klienta i rodzaju sprawy. Jest ono dokładnie przedstawione na piśmie przed przyjęciem zlecenia oraz podpisaniem umowy.

Wynagrodzenie jest szacowane w rozsądnej wysokości i podlega też negocjacjom.

Kancelaria wystawia faktury VAT z końcem miesiąca, w którym ukończona została dana usługa (z 7- lub 14-dniowym terminem płatności – w zależności od wysokości kwoty na fakturze).

Dodatkowym dokumentem do faktury jest załącznik. Jest nim tabelaryczny wykaz usług świadczonych prze kancelarię dla Klienta w danym okresie rozliczeniowym, z wyszczególnieniem dat, prawnika, rodzaju czynności oraz wysokości wynagrodzenia, a także informacji o rabatach, kosztach dodatkowych, sposobie wyliczenia kwoty ostatecznej, kontynuacji lub zakończeniu danej usługi itd.

Działalność kancelarii objęta jest obowiązkowym, jak też ponadobowiązkowym ubezpieczeniem z tytułu OC, a przy tym w podwójnym zakresie:
1) usług radcy prawnego – łącznie na 350 tys. Euro, w tym 100 tys. Euro ubezpieczenia podstawowego i 250 tys. Euro ubezpieczenia dodatkowego, oraz
2) usług rzecznika patentowego – łącznie na 700 tys. PLZ, w tym 350 tys. PLZ za szkody wynikające z czynności zawodowych, i 350 tys. PLZ za szkody związane z funkcjonowaniem biura.
© Marcin Trzebiatowski